Bod č.14.:

ST/2 - Schválení darovací smlouvy

(předkladatel:Tomáš Soukup)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení) - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva (důvodová zpráva) - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (darovací smlouva) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 10.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX