Bod č.11.:

PSČO/1 - Nový název ulice v k.ú. Doubravka "Bytové domy Rokycanská"

(předkladatel:Mgr. Hrubý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Usnesení z Komise rozvoje)
Příloha č.3 (Vyjádření z MMP)
Příloha č.4 (Grafické znázornění)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 10.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX