Bod č.28.:

OSS/1 - Poskytnutí peněžitých neinvestičních darů a dvou investičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:290 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX