Bod č.32.:

KŘTÚ/1 - Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti Kanceláře ředitele technického úřadu MMP k 30. 6. 2020

(předkladatel:nám. Šindelář, nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha "A" zřizovací listiny SITMP k 30. 6. 2020)
Příloha č.2 (Příloha "A" zřizovací listiny ÚKRMP k 30. 6. 2020)
Příloha č.3 (Příloha "A" a "B" zřizovací listiny SVSMP k 30.6.2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:294 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX