Bod č.33.:

KŘTÚ/2 - Změna zřizovací listiny SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace a související rozpočtové opatření

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek č. 7 zřizovací listiny SITMP)
Příloha č.2 (Aktuální zřizovací listina SITMP ve znění dodatků č. 1 - 6 ze dne 1. 12. 2017)
Příloha č.3 (Zákres rozsahu svěření SITMP formou přílohy B ZL)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:295 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX