Bod č.40.:

KŘTÚ/11 - Změna zřizovací listiny SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek č. 7 zřizovací listiny SVSMP)
Příloha č.2 (Aktuální zřizovací listina SVSMP ve znění dodatků č. 1 - 6 ze dne 1. 12. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:302 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX