Bod č.41.:

KŘTÚ/12 - Prominutí nájemného nájemci, který užívá nemovitosti na základě nájemní smlouvy č. 2013/001200/NS v rámci tzv. „Plzeňské dvanáctky“ a v rámci dotačního programu vlády České republiky „COVID-Nájemné“

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost nájemce)
Příloha č.2 (Katastrální mapa s vyznačením předmětu nájmu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:303 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX