Bod č.7.:

KP/3 - Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora Římskokatolické farnosti Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:267 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX