Bod č.8.:

KP/4 - Poskytnutí finančního daru organizaci LonelyBase z.s. na činnost platformy Burn Fighters

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotografie z přijetí Martiny Půtové panem primátorem) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:268 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX