Bod č.67.:

MAJ/3 - Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ – dvě fyzické osoby

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (modrá mapa, letecký snímek, plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:332 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX