Bod č.77.:

MAJ/13 - Uzavření dodatku ke smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 1938, k. ú. Bolevec, pro rekonstrukci komunikace K Prokopávce a Malý Bolevec se 3 fyzickými osobami.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko ORP)
Příloha č.2 (nový rozsah trvalého záboru/nájmu)
Příloha č.3 (snímky map)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:342 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX