Bod č.66.:

MAJ/2 - Změna usnesení z důvodu zřízení služebnosti v souvislosti s vypořádáním stavby „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice Plzeň - Božkov“ – dvě fyzické osoby

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (modrá mapa, letecký snímek, plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:331 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX