Bod č.82.:

MAJ/18 - Konečné majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Bytové domy v ulici Pod Záhorskem“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (rozsah přebírané TDI - zákresy)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:347 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX