Bod č.68.:

MAJ/4 - Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku ve vlastnictví 1 FO pro VPS – S 30 Rekonstrukce Červenohrádecké ul., úsek Staroveská – K Bukovci, 2. etapa

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (GP)
Příloha č.2 (mapy KN)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:333 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX