Bod č.79.:

MAJ/15 - Konečné majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou "Bytový dům, Plzeň, Papírnická ul." – investor BC Real, a.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP vč. zákresu)
Příloha č.2 (snímky map)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:344 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX