Bod č.51.:

BYT/6 - Dočasné prominutí nájemného za nájem prostorů sloužících podnikání a prostorů nesloužících bydlení v rámci „Plzeňské dvanáctky“ a v rámci dotačního programu vlády České republiky „COVID-Nájemné“(2.část)

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list)
Předloženo na stůl č.2 (Upravená verze důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:315 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX