Bod č.80.:

MAJ/16 - Uzavření konečných smluvních vztahů se společností PANORAMA BOLEVÁK s.r.o., investorem stavby „Zástavba proluky U Velkého rybníka, Plzeň – Bolevec“.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (mapy KN)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:345 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX