Bod č.65.:

MAJ/1 - Uzavření dodatků ke smlouvám o budoucích smlouvách kupních, stavba OD SCONTO Plzeň – Borská pole ve věci prodloužení termínu, v souvislosti s řešením důsledků koronavirové krize vyvolané onemocněním „COVID-19“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.2 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:330 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX