Bod č.90.:

MAJ/26 - Vzdání se předkupního práva města Plzně k pozemku parc. č. 710/27 v k. ú. Litice u Plzně v majetku fyzické osoby.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace výstavby v lokalitě Panorama Litice)
Příloha č.2 (snímky map)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:355 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX