Bod č.83.:

MAJ/19 - Uzavření konečných smluv na 1. část TDI v souvislosti se stavbou Novostavba Konplan s.r.o. Plzeň, investor Konplan s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP původní)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP aktuální)
Příloha č.3 (zákres přebíraných staveb)
Příloha č.4 (GP č. 12040-49/2020)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:348 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX