Bod č.72.:

MAJ/8 - Výkup pozemku parc. č. 824/2, k. ú. Radčice u Plzně, od spoluvlastníků zaps. na LV č. 392 pro k. ú. Radčice u Plzně, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (vyjádření starosty MO Plzeň 7 - Radčice ze dne 9. 2. 2020)
Příloha č.3 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek, orient. turis. mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:337 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX