Bod č.73.:

MAJ/9 - Výkup pozemku parc. č. 10827, k. ú. Plzeň od spoluvlastníků zaps. na LV č. 1732 pro k. ú. Plzeň, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (vyjádření MO Plzeň 1 - Lochotín)
Příloha č.3 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek, orient. turis. mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:338 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX