Bod č.91.:

MAJ/27 - Rozhodnutí o prominutí smluvních pokut v souvislosti se stavbou Pneuservis Chára Sport – Plzeň, v k. ú. Skvrňany, investor Chára Sport, a.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.2 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:356 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX