Bod č.88.:

MAJ/24 - Bezúplatný převod pozemků p. č. 3854, p. č. 3860, p. č. 3861 a p. č. 3868 k. ú. Bolevec, od společnosti Praha West Investment v.o.s., do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (Fotodokumentace)
Příloha č.3 (Snímky z kat. mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:353 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX