Bod č.89.:

MAJ/25 - Změna usnesení ZMP č. 337 ze dne 2. 9. 2019 ve věci bezúplatného převodu pozemku p. č. 293/15 a nově vzniklého p. č. 234/10 k. ú. Malesice ve vlastnictví ČR, přísl. hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 868 ze dne 20.8. 2019)
Příloha č.2 (Snímky z kat. mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:354 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX