Bod č.20.:

ŘEÚ/2 - Souvztažná rozpočtová opatření vyplývající z aktuálního čerpání rozpočtu v roce 2020

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Rozpočtová opatření schvalovaná v gesci ZMP)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Jmenovitý seznam stavebních investic jednotlivých správců rozpočtu MMP)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Jmenovitý seznam nestavebních investic jednotlivých správců rozpočtu MMP)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Usnesení FV ZMP č. 6/2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:282 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX