Bod č.75.:

MAJ+PROM/11 - Směna a výkup pozemků v k. ú. Černice se společností IKO stavby s.r.o. a záměr prodeje městských pozemků v k. ú. Černice společnosti GAME SportsCenter s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (historie jednání)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (vyjádření MO Plzeň 8)
Příloha č.4 (katastrální mapy - výkup)
Příloha č.5 (katastrální mapy - směna)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (katastrální mapy - záměr prodeje)
Příloha č.8 (grafická příloha studie „Plzeň, Černice Cihelna“)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:340 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX