Bod č.78.:

MAJ/14 - Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 898/39 v k. ú. Křimice dotčeného stavbou „Stezka pro chodce a cyklisty podél Chebské ulice“ od společnosti BRUDER CZ s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (GP č. 1768-4/2020)
Příloha č.3 (katastrální modrá mapa, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:343 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX