Bod č.30.:

OSS/3 - Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu OSS MMP organizaci Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:292 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX