Bod č.56.:

PROM/5 - Prodej pozemku p. č. 823/9 a částí pozemku p.č. 823/8, k. ú. Lhota u Dobřan

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (katastrální mapa)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:321 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX