Bod č.57.:

PROM/6 - Prodej pozemku p. č. 405/3 a nově vzniklého pozemku p. č. 416/12, oba v k. ú. Bukovec

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (historie průběhu žádosti)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (modrá mapa)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (Geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:322 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX