Bod č.58.:

PROM/7 - Ponechání pozemku p. č. 1095/6 v k. ú. Štěnovice v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP k prodeji)
Příloha č.2 (stanovisko obce Štěnovice)
Příloha č.3 (fotodokumentace - prodej)
Příloha č.4 (modrá mapa – prodej)
Příloha č.5 (letecký snímek - prodej)
Příloha č.6 (turistická mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:323 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX