Bod č.12.:

KV/1 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 4

(předkladatel:Bc. Chalupný)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zápis KV ZMO P4 ze dne 01.09.2020)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 10.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX