Bod č.21.:

ÚČT/1 - Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek ve věci akceptace platebních karet v prostředí statutárního města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Příloha č.1 (Příloha)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:283 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX