Bod č.61.:

PROM/10 - Uzavření dodatků č.3 ke SBSK a č.2 k Dohodě o společném postupu 3.–4.fáze a zbývajících fází výst. Nová Valcha se spol. Valcha Property Development a.s. v souvislosti s řešením důsledků koronakrize vyvolané „COVID–19“.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (majetek města)
Příloha č.2 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:326 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX