Bod č.62.:

PROM/11 - Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti se spol. TBT INVEST s.r.o. v souvislosti s řešením důsledků koronavirové krize vyvolané onemocněním „COVID – 19“.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (majetek města)
Příloha č.2 (letecký snímek)
Příloha č.3 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:327 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX