Bod č.64.:

PROM/13 - Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebností se spol. SCONTO Immobilien s.r.o. v souvislosti s řešením důsledků koronavirové krize vyvolané onemocněním „COVID – 19“.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (majetek města)
Příloha č.2 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:329 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX