Bod č.10.:

SSI/1 - Změna č. 3 plánu investic MO Plzeň 4 v roce 2020

(předkladatel:Malinová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha (příloha 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 10.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX