Bod č.110.:

KŘTÚ/13 - Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2020 a čtvrtletní přehledy obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2020)
Příloha č.2 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka a PD Nové divadlo za I. čtvrtletí roku 2020)
Příloha č.3 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka a PD Nové divadlo za II. čtvrtletí roku 2020)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX