Bod č.60.:

PROM/9 - Změna usnesení ZMP č. 362 ze dne 2. 9. 2019 a usnesení ZMP č. 363 ze dne 2. 9. 2019 týkajících se prodeje jednotek z majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:325 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX