Bod č.18.:

RadZ/1 - Jmenování velitele Městské policie Plzeň (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha (Záznam z průběhu výběrového řízení) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:279 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX