Bod č.51a.:

RadS/1 - Uzavření kupních smluv na prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese Blatenská č. or. 9 a Dlouhá č. or. 24, s vítězi městských soutěží

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:316 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX