Bod č.19a.:

RadS/2 - Přijetí dotace z OPŽP pro projekt „Zateplení 14. ZŠ Zábělská 25, Plzeň“.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1: Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ident. č. 115D316012227 včetně přílohy č. 1 - podmínek poskytnutí dotace a přílohy č. 2 – stanovení finančních prav)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:281 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX