Bod č.11a.:

NámZ/2 - Změna účelu u investiční dotace subjektu PREDATOR GYM, z.s.

(předkladatel:Mgr. Zarzycký Roman)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Změna účelu u investiční dotace subjektu PREDATOR GYM, z.s. )
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Změna účelu dotační smlouvy)
Příloha č.2 (Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (Usnesení KSM)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:272 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX