Bod č.45a.:

RadG/1 - Změna zakladatelské listiny společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným

(předkladatel:radní Gola)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Čistopis Zakladatelské listiny BIC Plzeň) (*)
Příloha č.2 (Stávající znění Zakladatelské listiny BIC Plzeň s vyznačenými změnami)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:308 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX