Bod č.45b.:

RadG/2 - Odstoupení jednatelů společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, ze svých funkcí

(předkladatel:radní Gola)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Sdělení Ing. F. Uhlíka o odstoupení z funkce) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Sdělení Ing. arch. Boudníka o odstoupení z funkce) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:309 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX