Bod č.12.:

FIN/2 - Přijetí dotace z OPŽP pro projekt „Bušovice – Horní kokotský rybník – revitalizace v LBK č. 3003-RO003“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:373 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX