Bod č.24.:

OK/1 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/006720, jehož předmětem je změna účelu a doby použití individuální dotace poskytnuté z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2020 subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva č. 2019/006720 o poskytnutí dotace subjektu P2015 pro rok 2020)
Příloha č.2 (Žádost P2015 o změnu účelu a doby použití dotace na provoz a činnost v roce 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:384 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX