Bod č.25.:

OK/2 - Poskytnutí finančního daru ve výši 283 000 Kč subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav, o poskytnutí daru)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:385 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX