Bod č.27.:

OK/4 - Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2020“

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení - Mikrogranty 2020)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí - Mikrogranty 2020 (3. a 4. uzávěrka)) (*)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KK RMP - 21. 9. 2020 (výtah))
Příloha č.4 (Důvodové zprávy - Mikrogranty 2020 (3. a 4. uzávěrka))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:387 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX